mapa polski, europy, świata,  mapy polskich miast, satelitarna, gps, samochodowa, kolejowa - MAPA.wortale.net

MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI

czytano 40113 razy

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000
OPIS MAPY

Mapa została opublikowana w latach 1976 - 1990r pod redakcją naukową C. Kolago, w języku polskim.

Mapa obejmuje obszar całej Polski.

Na mapie przedstawiono obszary o różnej wydajności, głębokość pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego, hydroizohipsy, przejawy wód mineralnych. Wyznaczono obszary o różnym stopniu izolacji pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego. Zaznaczone zostały również punkty stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Na przekrojach hydrogeologicznych dołączonych do każdego arkusza, pokazano zwierciadło wody oraz litologię skał, w aspekcie stopnia ich przepuszczalności. Na mapie wyróżniono jednostki hydrogeologiczne: regiony, podregiony, rejony. Ponadto na każdym arkuszu zamieszczono trzy mapy w skali 1:500 000:

    * mapę przepuszczalności utworów powierzchniowych oraz głębokości pierwszego zwierciadła wód podziemnych,
    * mapę miąższości utworów wodonośnych w czwartorzędzie,
    * mapę wodoprzewodności głównego użytkowego poziomu wodonośnego oraz jakości wód.

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 finansowana była ze środków budżetowych.

 

zobacz: mapa hydrogeologiczna
data dodania: 2009.12.08 05:57    data edycji: 2009.12.15 18:53
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji MAPA.wortale.net.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Tworzenie profesjonalnych portali internetowych Soluma | | mapa witryny | login